Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 88 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Är bild viktigt? : attitydundersökning i en sjundeklass
Warren, Terrie
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:5
1999Book or leaflet 2 av 2
 Att formge glas : om designprocessen och samarbetet i hyttan
Zell, Magdalena
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:7
2001Book or leaflet 2 av 2
 Att styra båten : hur kan man arbeta tillsammans i bild för att stärka gruppen?
Rosenberg, Charlotte
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:8
2002Book or leaflet 1 av 1
 Bild och Svenska : bilden som hjälpmedel i undervisningen av svenska som sndraspråk
Hjälte, Hanna
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:6
2000Book or leaflet 1 av 1
 Bilder för barn : ett arbete om bilderböcker
Wikman, Madeleine
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:1
1994-95Book or leaflet 2 av 2
 Bildundervisning i Waldorfskolan : en jämförelse med grundskolan
Lindberg, Malin
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:3
2002Book or leaflet 2 av 2
 Bildämnets fysiska miljö : en undersökning i förändringstider
Kretz, Peter
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:4
1997-98Book or leaflet 1 av 1
 De kinesiska tecknen : en tillgång i bildundervisningen
Thuen, Hanna
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:1
1994-95Book or leaflet 1 av 1
 En plats, en fotograf och hennes bilder : vilken form väljer fotografen för att uttrycka det hon vill berätta om?
Sandström, Charlotte
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:5
1998-99Book or leaflet 1 av 1
 Förtäckta ordalag eller tukt och förmaning : bilder i nykterhetspropaganda och deras retorik
Pohjola, Hanna
MAGASIN - Uppsats BI - 7:1:5
1998-99Book or leaflet 1 av 1