Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 14 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
12
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 The school and the animal other : an ethnography of human-animal relations in education
Pedersen, Helena, 1968-
MAGASIN - Em
2007Book or leaflet 1 av 1
 "Hur tänker du då?" : empiriska studier om relationen mellan forskning om elevuppfattningar och lärares undervisning
Claesson, Silwa, 1947-
Eab
1999Book or leaflet 1 av 1
 En bra lektion är rätt mycket jazz : villkor och förutsättningar för ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning
Strand, Paul, 1964- Författare/medförfattare
Eabi
2021Book or leaflet 1 av 1
 Lärarstudenten som subjekt och objekt : kritiskt tänkande och disciplinering i lärarutbildning
Emsheimer, Peter, 1945-
MAGASIN - Ep
2000Book or leaflet 1 av 1
 Movere - att sätta kunskap i rörelse : en analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap
Öhman-Gullberg, Lisa, 1959- Författare/medförfattare
Eabi
2006Book or leaflet 2 av 2
 Relationer i skolan : en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9
Holm, Ann-Sofie, 1959-
Ea
2008Book or leaflet 1 av 1
 Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen [Elektronisk resurs]
Hasselskog, Peter, 1960-
2010PDF without DRM
 Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag
Assarson, Inger, 1947-
Em
2007Book or leaflet 1 av 1
 Visuella möjlighetsrum : gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning
Hellman, Annika, 1964- Författare/medförfattare
Eabi
2017Book or leaflet 1 av 1
 Att göra skillnad : representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film
Lindstrand, Fredrik, 1973-
Eab
2006Book or leaflet 2 av 2