Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 12 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
12
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Öppet sändebref till herr biskopen m. m. C. A. Agardh, med anledning af uppsatsen "Monopolium mot judarne"
Lipmanson, Lipman, 1815-1867
GS - 3171
1856Book or leaflet 1 av 1
 Om bildningens förhållande till christendomen : tal, hållet vid Carlstads bibel-sällskaps allmänna sammankomst i Carlstads domkyrka den 17 juli 1836
Agardh, Carl Adolph, 1785-1859
GS - 3540
1837Book or leaflet 1 av 1
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik, utgifven af G.J. Billberg, med text författad af O. Swartz. Sjunde bandet. Med konungens nådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1812. [H. 76-84 tryckta hos Carl Delén, 76-79 1813, 80-81 1814, 82-84 1815.] [Del 7] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1812Book or leaflet 1 av 1
 Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige . Om arbetet, afsättningen och svenska jordnaturen / D. 2. . H. 2 :
Agardh, Carl Adolph, 1785-1859
GS - 3172
1856Book or leaflet 1 av 1
 Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige . Om Sveriges befolknings-förhållanden, [1] / D. 3. . H. 2 :
Agardh, Carl Adolph, 1785-1859
GS - 3172
1857Book or leaflet 1 av 1
 Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige . Om Sveriges befolknings-förhållanden, [2] / D. 3. . H. 3 :
Agardh, Carl Adolph, 1785-1859
GS - 3172
1859Book or leaflet 1 av 1
 Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige . Om Sveriges materiela kulturförhållanden D. 4 :
Agardh, Carl Adolph, 1785-1859
GS - 3172
1863Book or leaflet 1 av 1
 Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige . Om Sveriges skogsväsen / D. 3. . H. 1 :
Agardh, Carl Adolph, 1785-1859
GS - 3172
1857Book or leaflet 1 av 1
 Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige . Statistisk öfversigt af svenska penningeväsendets beskaffenhet i äldre och nyare tider / D. 1. . H. 3 :
Agardh, Carl Adolph, 1785-1859
GS - 3172
1853Book or leaflet 1 av 1
 Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige . Statsekonomisk öfversigt af Sveriges penningeväsende : jemte förslag till reform af detsamma / D. 2. . H. 1 :
Agardh, Carl Adolph, 1785-1859
GS - 3172
1854Book or leaflet 1 av 1