Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 49 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik utgifven af kongl. vetenskaps academien. Nionde bandet innehållande n. 577-648. Ifrån och med n. 595 sammanfattadt af Göran Wahlenberg och texten tryckt hos Palmblad & c. i Upsala 1823-1825. [H. 106-108 1826.] [Del 9] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1823Book or leaflet 1 av 1
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik, utgifven af G.J. Billberg, med text författad af O. Swartz. Sjunde bandet. Med konungens nådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1812. [H. 76-84 tryckta hos Carl Delén, 76-79 1813, 80-81 1814, 82-84 1815.] [Del 7] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1812Book or leaflet 1 av 1
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik, utgifven af G.J. Billberg, med text författad n:o 1-6. af O. Swartz; n:o 7-12. af utgifvaren. Åttonde bandet. Med konungens nådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1819. [H. 85-87 1816, 88-90 1817.] [Del 8] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1816Book or leaflet 1 av 1
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik, utgifven af J.W. Palmstruch och C.W. Venus. Första bandet. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1802. (Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1803.) [Del 1] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1802Book or leaflet 1 av 1
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik, utgifven af J.W. Palmstruch, med text författad af C. Quensel. ... Fjerde bandet. Med konungens nådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1805. [H. 42-48 1806.] [Del 4] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1805Book or leaflet 1 av 1
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik, utgifven af J.W. Palmstruch, med text författad af C. Quensel. Tredje bandet. Med konungens nådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Henrik A. Nordström, 1804. [H. 26-36 tryckta hos Carl Delén, 32-36 1805.] [Del 3] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1804Book or leaflet 1 av 1
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik, utgifven af J.W. Palmstruch, med text författad af O. Swartz. Femte bandet. Med konungens nådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1807. [H. 56-60 1808.] [Del 5] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1807Book or leaflet 1 av 1
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik, utgifven af J.W. Palmstruch, med text författad af O. Swartz. Sjette bandet. Med konungens nådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1809. [H. 64-68 1810, 69-72 1811.] [Del 6] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1809Book or leaflet 1 av 1
 =Svensk botanik. Stockholm. 1-10. 1802-29. 11 och register 1830-43.=. . Svensk botanik, utgifven af J.W. Palmstruch. Andra bandet. Med konungens nådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos notarien Carl Delén, 1803. [H. 21-24 1804.] [Del 2] :
Quensel, Conrad, 1767-1806
GS - 3966
1803Book or leaflet 1 av 1
 A Bubble
Castrée, Geneviève, 1981-2016 Författare/medförfattare Konstnär
BILDERBÖCKER
2018Book or leaflet 1 av 1