Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 96 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 =Byggningskonsten. Stockholm. 1-2. 1755-56.=. . Ritningar på fyratio wåningshus af sten, och trettio af träd, samt åtskilliga lusthus, m.m. För högloflige ridderskapet och adelen, samt andra ståndspersoner på landet; uti 25 kopparstycken med bifogad förklaring och uträkning, : af Carl Wijnblad. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1755. [Del 1] :
Wijnbladh, Carl, 1705-1768
GS - Ic-c
1755Book or leaflet 1 av 1
 =Byggningskonsten. Stockholm. 1-2. 1755-56.=. . Ytterligare tilökning af ritningar på wåningshus, sextio af sten och tiugu af träd, samt hwarjehanda flygel-byggnader och pavillons, med anmärkningar ledande til et fördelaktigt och sparsamt desze byggnaders utförande, såsom ock uträkning : på de förnämsta härtil hörande materialier, hwarjemte följer, anwisning til de i detta wärk nyttiade toscaniske, doriske och joniske ordernes indelning och bruk, tillika med particuliere ritningar på gårds-hus och hus-portar samt fönster; : ännu tio utkast af general-planer, gårdar til behörig beqwämlighet, ordning och skick at anlägga, jämwäl ock til mält- brygg- och bränhus samt iskiällare, med flere inrättningar för landthushållningen: uti 26 kopparstycken anwist, och : högloflige ridderskapet och adelen, samt andra stånds-personer på landet, til tienst och nytta. Senare delen. Utgifwen af Carl Wijnblad. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, : hos directeuren Pet. Momma. 1756. [Del 2] :
Wijnbladh, Carl, 1705-1768
GS - Ic-c
1756Book or leaflet 1 av 1
 Årets byggen 97
MAGASIN-Ic
1991Book or leaflet 1 av 1
 Årets byggen 98
MAGASIN-Ic
1991Book or leaflet 1 av 1
 Årets byggen 99
MAGASIN-Ic
1991Book or leaflet 1 av 1
 Arkitektur i Sverige : funktion, konstruktion och estetik genom tiderna
Rörby, Martin, 1964-
ARKITEKTUR - Ic-c
2004Book or leaflet 1 av 1
 Arkitektur och motstånd : om sökandet efter alternativ i svensk arkitektur 1970-1980
Pech, Christina, 1972-
Ic
2011Book or leaflet 1 av 1
 Arkitektur är kontinurum
MAGASIN - Ic
2001Book or leaflet 1 av 1
 At förse Riket med beständige och prydlige Byggnader : Byggnadsstyrelsen och dess föregångare : [jubileumsskrift]
ARKITEKTUR - Ic-c
1969Book or leaflet 1 av 1
 Auswahl von schwedischer Architektur der Gegenwart
GAMLA SAMLINGEN Ic
1908Book or leaflet 1 av 1