Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 647 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 =Byggningskonsten. Stockholm. 1-2. 1755-56.=. . Ritningar på fyratio wåningshus af sten, och trettio af träd, samt åtskilliga lusthus, m.m. För högloflige ridderskapet och adelen, samt andra ståndspersoner på landet; uti 25 kopparstycken med bifogad förklaring och uträkning, : af Carl Wijnblad. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1755. [Del 1] :
Wijnbladh, Carl, 1705-1768
GS - Ic-c
1755Book or leaflet 1 av 1
 =Byggningskonsten. Stockholm. 1-2. 1755-56.=. . Ytterligare tilökning af ritningar på wåningshus, sextio af sten och tiugu af träd, samt hwarjehanda flygel-byggnader och pavillons, med anmärkningar ledande til et fördelaktigt och sparsamt desze byggnaders utförande, såsom ock uträkning : på de förnämsta härtil hörande materialier, hwarjemte följer, anwisning til de i detta wärk nyttiade toscaniske, doriske och joniske ordernes indelning och bruk, tillika med particuliere ritningar på gårds-hus och hus-portar samt fönster; : ännu tio utkast af general-planer, gårdar til behörig beqwämlighet, ordning och skick at anlägga, jämwäl ock til mält- brygg- och bränhus samt iskiällare, med flere inrättningar för landthushållningen: uti 26 kopparstycken anwist, och : högloflige ridderskapet och adelen, samt andra stånds-personer på landet, til tienst och nytta. Senare delen. Utgifwen af Carl Wijnblad. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, : hos directeuren Pet. Momma. 1756. [Del 2] :
Wijnbladh, Carl, 1705-1768
GS - Ic-c
1756Book or leaflet 1 av 1
 "Föremål" : kandidatrapport
Johansson, Maria, 1979-
MAGASIN - Uppsats - Keramik & Glas
2006Book or leaflet 1 av 1
 "Gitter" : en intuitiv undersökning av det antal skulpturer som ryms inom kuben 60 x 60 x 60 mm : [an intuitive exploration of the number of sculptures contained within the cube 60 x 60 x 60
Ekman, Stina
ARTISTS' BOOKS
1985Book or leaflet 1 av 1
 3d technology in fine art and craft : exploring 3d printing, scanning, sculpting, and milling
Mongeon, Bridgette Författare/medförfattare
TEKNIKER - Idy
2016Book or leaflet 0 av 1
 63 skulptörer
Swärd, Gunnel, 1941-
UPPSLAGSVERK - Id
1984Book or leaflet 1 av 1
 100 sculptors of tomorrow
Beers, Kurt Författare/medförfattare
KONST - Id
2019Book or leaflet 1 av 1
 500 ceramic sculptures : contemporary practice, singular works
KERAMIK - Ihfa
2009Book or leaflet 1 av 1
 1989 Biennial exhibition : Richard Armstrong, John G. Hanhardt, Richard Marshall, Lisa Phillips
MAGASIN - Ib
1989Book or leaflet 1 av 1
 A bottle of notes and some voyages : Claes Oldenburg, Coosje van Bruggen
Celant, Germano
KONST - Ibz Oldenburg, Claes
1988Book or leaflet 1 av 1