Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 114 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Handels- und Verkehrsgeographie : mit geschichtlichen Rückblicken
Andree, Richard
GS - 2902
1871Book or leaflet 1 av 1
 Handelsvaru-kännedom eller underrättelse om de förnämsta handels-artiklars ursprung, produktionsställen och beståndsdelar, samt kännetecken på deras godhet, äfvensom om de förfalskningar och förskämningar hvilka de äro underkastade, jemte medlen att upptäcka de förra och förekomma eller afhjelpa de sednare genom behörig undersökning, förvaring och behandling : en handbok för så väl dem som egnat sig åt handeln som för hvar och en hvilken bör, eller önskar, äga kännedom om handelsvaror och kunna bedömma deras godhet
Almström, Per Olof
GS - 2951
1845Book or leaflet 1 av 1
 Öfversikt af handelns historia
Nyström, J. Fr.
GS - 3811
1896Book or leaflet 1 av 1
 Almindelig handelsvidenskab : haand- og hjælpebog for unge forretningsmænd
Kaarup, Alb.
GS - 2927
1869Book or leaflet 1 av 1
 Atlas über die entwicklung von industrie und handel der Schweiz in dem zeitraume vom jahr 1770 bis zum jahr 1870 = : Atlas représentant le développement de l'industrie et du commerce de la Suisse dans la période de l'an 1770 jusqu'à l'an 1870
Wartmann, H[ermann], 1835-
GS - Bh
1873Book or leaflet 1 av 1
 Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart
GS - 3182
1829Book or leaflet 1 av 1
 Der Welthandel : illustrirte Monatshefte für Handel und Industrie, Länder- und Völkerkunde
GS - 2948 (Tidskr.)
1869Book or leaflet 1 av 1
 Der Weltverkehr und seine Mittel : Rundschau über Schiffahrt und Welthandel ; die internationale Industrie-Ausstellung im Jahre 1867
GS - 664
1868Book or leaflet 1 av 1
 Die Geschichte des Handels, der Erdkunde und Schifffahrt aller Völker und Staaten : von der frühesten Zeit bis auf die Gegenwart
Hoffmann, Wilhelm
GS - 2922
1847Book or leaflet 1 av 1
 Erwerbszweige, Fabrikwesen und Handel der Vereinigten Staaten von Nordamerika : mit besonderer Rücksicht auf Deutsche auswanderer
Fleischmann, Carl Ludwig
GS - 2918
1850Book or leaflet 1 av 1