Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 2571 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 "Ich will Architektur zeigen, wie sie ist." : Klaus Kinold, Fotograf
Kinold, Klaus, 1939-
FOTOGRAFI - Inz Kinold, Klaus
1993Book or leaflet 1 av 1
 ... som krokigt skall bli
Nyrén, Carl
Icz Nyrén, Carl
1990Book or leaflet 1 av 1
 :output . international yearbook for works of students in design and architecture. / 12 :
DESIGN & KONSTHANTVERK - Ih
2009Book or leaflet 1 av 1
 [Funktionalismen]
Ic
1999Book or leaflet 1 av 1
 [Malerische Ansichten der merkwürdigsten und schönsten Cathedralen, Kirchen und Monumente der gothischen Baukunst, am Main, Rhein und der Lahn]
Lange, Ludwig, 1808-1868
FOLIANTSKÅP - Ic.37
1843Book or leaflet 1 av 1
 =Byggningskonsten. Stockholm. 1-2. 1755-56.=. . Ritningar på fyratio wåningshus af sten, och trettio af träd, samt åtskilliga lusthus, m.m. För högloflige ridderskapet och adelen, samt andra ståndspersoner på landet; uti 25 kopparstycken med bifogad förklaring och uträkning, : af Carl Wijnblad. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1755. [Del 1] :
Wijnbladh, Carl, 1705-1768
GS - Ic-c
1755Book or leaflet 1 av 1
 =Byggningskonsten. Stockholm. 1-2. 1755-56.=. . Ytterligare tilökning af ritningar på wåningshus, sextio af sten och tiugu af träd, samt hwarjehanda flygel-byggnader och pavillons, med anmärkningar ledande til et fördelaktigt och sparsamt desze byggnaders utförande, såsom ock uträkning : på de förnämsta härtil hörande materialier, hwarjemte följer, anwisning til de i detta wärk nyttiade toscaniske, doriske och joniske ordernes indelning och bruk, tillika med particuliere ritningar på gårds-hus och hus-portar samt fönster; : ännu tio utkast af general-planer, gårdar til behörig beqwämlighet, ordning och skick at anlägga, jämwäl ock til mält- brygg- och bränhus samt iskiällare, med flere inrättningar för landthushållningen: uti 26 kopparstycken anwist, och : högloflige ridderskapet och adelen, samt andra stånds-personer på landet, til tienst och nytta. Senare delen. Utgifwen af Carl Wijnblad. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, : hos directeuren Pet. Momma. 1756. [Del 2] :
Wijnbladh, Carl, 1705-1768
GS - Ic-c
1756Book or leaflet 1 av 1
 100 years of architectural drawing : 1900-2000
Bingham, Neil
ARKITEKTUR - Ic.5
2013Book or leaflet 1 av 1
 1000 ideas by 100 architects
Costa Duran, Sergi
ARKITEKTUR - Ic
2009Book or leaflet 1 av 1
 10x10
ARKITEKTUR - Ic.5
2000Book or leaflet 1 av 1