Mikromarc websearch

   
 
En bra lektion är rätt mycket jazz : villkor och förutsättningar för ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning
Your basket is empty
Vis
Location
 • Eabi
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • En bra lektion är rätt mycket jazz : villkor och förutsättningar för ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Institutionen för utbildningsvetenskap, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Lund : [2021] Media-tryck, Lunds universitet, Lund : 2021
 • 2021
 • Språk: Svenska.
Dewey Decimal Classification Number
SAB Classification Code
Physical Description
 • 257 sidor
Series Statement
 • nr 18
Series Added Entry - Uniform Title
Summary, etc
 • Teachers' practical professional skills offer resistance to advocacy. This problem exists not least in teacher education, where in work-based parts there can be both uncertainty and different perceptions of what the students need to do or perform in order to achieve the goals that are (literally) prescribed for them. The purpose of the dissertation has been to describe and understand conditions and prerequisites in subject teacher students' learning of practical vocational skills in work-based education. This also implies a discussion on how to understand this learning in relation to the management of the education.The dissertation's theory is taken from the fields of ethnography and sociology. In addition, there are elements from pedagogy, educational philosophy and epistemology. The empirical study is based on four questions:• What are the characteristics of the school environments in which VFU students learn their practical vocational skills?• How do the VFU student, the supervisor and the students take their roles and positions in the teaching?• What happens to the framing when a VFU student takes over the role of teaching teacher?• What knowledge, abilities and resources do VFU students use to manage their teaching?The results show that the students' concerns before meeting with the VFU activities are about how to handle social expectations that exist in the activities - but which they can not know much about in advance. The analysis (which is mainly supported by Goffman) investigates a number of situations where the student's actions are challenged. These situations require immediate practical action - and there usually seems to be only one option for the student: to mobilize available resources to maintain credibility in the professional role.The results show a number of conditions and prerequisites in the students' learning, but also partly point to the learning itself and the learning processes. The learning that follows from the students' practices concerns forms of knowledge which are strongly dependent on the social situation and its conditions for meaningful interaction. Essential parts of the practical professional knowledge are thus about learning to read the social conditions (or the code) that make the activity possible and understandable. This reading gives the student the operational starting position. What one has to learn thus is what under prevailing circumstances is socially and ethically appropriate and functional.Learning in practice concerns social forms of knowledge with a close connection to credibility, reliability and recognition in professional roles and professional practice. The students' learning is something other than following instructions for a rationalist practice or achieving universal criteria for goal fulfillment. Thus the results question the basic ideas of a rationalist, goal-oriented education. What also emerges is that students' learning takes place in a field of tension between two professional schemes - on the one hand a civil servant professionalism, on the other hand a more traditional, autonomous and collegial professionalism.
 • Lärares praktiska yrkeskunskaper bjuder motstånd mot förspråkligande. Detta problem föreligger inte minst i lärarutbildningen, där det i verksamhetsförlagda delar kan råda både osäkerhet och skilda uppfattningar om vad studenterna behöver göra eller prestera för att uppnå de mål som (bokstavligen) föreskrivits dem. Syftet med avhandlingen har varit att beskriva och förstå villkor och förutsättningar i ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning. Därmed följer också en diskussion om hur man kan förstå detta lärande i relation till utbildningens styrning.Avhandlingens teori är hämtad från etnografins och sociologins fält. Därtill förekommer inslag från pedagogik, utbildningsfilosofi och kunskapsteori. Den empiriska studien tar sin utgångspunkt i fyra frågor: •Vad kännetecknar de skolmiljöer vari VFU-studenterna lär sina praktiska yrkeskunskaper? •Hur tar VFU-studenten, handledaren och eleverna sina roller och positioner i undervisningen?•Vad händer med inramningen när en VFU-student tar över rollen som undervisande lärare?•Vilka kunskaper, förmågor och resurser utnyttjar VFU-studenterna för att hantera sin undervisning?Av resultaten framgår att studenternas oro inför mötet med VFU-verksamheten handlar om hur de ska hantera de sociala förväntningar som finns i verksamheten – men som de på förhand inte kan veta mycket om. Analysen (som främst tar stöd hos Goffman) utreder ett antal situationer där studentens agerande utmanas. Dessa situationer fordrar omedelbar praktisk åtgärd – och det tycks vanligen bara finnas ett alternativ för studenten: att mobilisera tillgängliga resurser för att behålla trovärdigheten i yrkesrollen. Resultaten påvisar ett antal villkor och förutsättningar i studenternas lärande, men pekar delvis också mot själva lärandet och lärandets processer. Det lärande som följer ur studenternas praktiker rör kunskapsformer vilka är starkt beroende av den sociala situationen och dess villkor för meningsfull interaktion. Väsentliga delar i den praktiska yrkeskunskapen handlar därmed om att lära sig avläsa de sociala villkor (eller den kod) som gör verksamheten möjlig och begriplig. Nämnda avläsning ger studenten dennes operativa utgångsposition. Det man har att lära är vad som under rådande omständigheter är socialt och etiskt passande, lämpligt liksom funktionellt. Lärandet i praktiken rör sociala kunskapsformer med nära koppling till trovärdighet, pålitlighet och erkännande i yrkesroll och yrkesutövning. Därmed är studenternas lärande något annat än att följa anvisningar för en rationalistisk praktik eller att uppnå allmängiltiga kriterier för måluppfyllelse. Resultaten ifrågasätter således grundtankarna i en rationalistisk, målstyrd utbildning. Vad som därtill framgår är att studenternas lärande sker i ett spänningsfält mellan två professionella ordningar – å ena sidan en tjänstemannaprofessionalism, å andra sidan en mera traditionell, autonom och kollegial professionalism.
Subject - Topical Term
Additional Physical Form Entry
 • Strand, Paul En bra lektion är rätt mycket jazz ISBN 9789189415072
Electronic Location and Access
 • https://portal.research.lu.se/sv/publications/en-bra-lektion-%C3%A4r-r%C3%A4tt-mycket-jazz-villkor-och-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-f%C3%B6 Fritt tillgänglig via Lunds universitet
ISBN
 • 9789189415065
Waiting
 • 0 (0)
*000   cam a    7i 4500
*00152588
*00520220204141033.0
*008220204s2021  sw |||||||||||000 0|swe|d
*020 $a9789189415065$qhäftad
*020 $z9789189415072 (e-bok)
*035 $a(SE-LIBR)r6vs4xr0p5583vrm
*041 $aswe
*08204$a370.711$223/swe
*084 $aEp.04$2kssb/8 (machine generated)
*1001 $aStrand, Paul,$d1964-$4aut
*24513$aEn bra lektion är rätt mycket jazz :$bvillkor och förutsättningar för ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning /$cPaul Strand.
*264 1$aLund :$bInstitutionen för utbildningsvetenskap, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet,$c[2021]
*264 3$aLund :$bMedia-tryck, Lunds universitet,$c2021
*300 $a257 sidor
*336 $atext$btxt$2rdacontent
*337 $aunmediated$bn$2rdamedia
*338 $avolume$bnc$2rdacarrier
*4901 $aLund studies in educational sciences,$x2002-6323 ;$vnr 18
*520 $aTeachers' practical professional skills offer resistance to advocacy. This problem exists not least in teacher education, where in work-based parts there can be both uncertainty and different perceptions of what the students need to do or perform in order to achieve the goals that are (literally) prescribed for them. The purpose of the dissertation has been to describe and understand conditions and prerequisites in subject teacher students' learning of practical vocational skills in work-based education. This also implies a discussion on how to understand this learning in relation to the management of the education.The dissertation's theory is taken from the fields of ethnography and sociology. In addition, there are elements from pedagogy, educational philosophy and epistemology. The empirical study is based on four questions:• What are the characteristics of the school environments in which VFU students learn their practical vocational skills?• How do the VFU student, the supervisor and the students take their roles and positions in the teaching?• What happens to the framing when a VFU student takes over the role of teaching teacher?• What knowledge, abilities and resources do VFU students use to manage their teaching?The results show that the students' concerns before meeting with the VFU activities are about how to handle social expectations that exist in the activities - but which they can not know much about in advance. The analysis (which is mainly supported by Goffman) investigates a number of situations where the student's actions are challenged. These situations require immediate practical action - and there usually seems to be only one option for the student: to mobilize available resources to maintain credibility in the professional role.The results show a number of conditions and prerequisites in the students' learning, but also partly point to the learning itself and the learning processes. The learning that follows from the students' practices concerns forms of knowledge which are strongly dependent on the social situation and its conditions for meaningful interaction. Essential parts of the practical professional knowledge are thus about learning to read the social conditions (or the code) that make the activity possible and understandable. This reading gives the student the operational starting position. What one has to learn thus is what under prevailing circumstances is socially and ethically appropriate and functional.Learning in practice concerns social forms of knowledge with a close connection to credibility, reliability and recognition in professional roles and professional practice. The students' learning is something other than following instructions for a rationalist practice or achieving universal criteria for goal fulfillment. Thus the results question the basic ideas of a rationalist, goal-oriented education. What also emerges is that students' learning takes place in a field of tension between two professional schemes - on the one hand a civil servant professionalism, on the other hand a more traditional, autonomous and collegial professionalism.
*520 $aLärares praktiska yrkeskunskaper bjuder motstånd mot förspråkligande. Detta problem föreligger inte minst i lärarutbildningen, där det i verksamhetsförlagda delar kan råda både osäkerhet och skilda uppfattningar om vad studenterna behöver göra eller prestera för att uppnå de mål som (bokstavligen) föreskrivits dem. Syftet med avhandlingen har varit att beskriva och förstå villkor och förutsättningar i ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning. Därmed följer också en diskussion om hur man kan förstå detta lärande i relation till utbildningens styrning.Avhandlingens teori är hämtad från etnografins och sociologins fält. Därtill förekommer inslag från pedagogik, utbildningsfilosofi och kunskapsteori. Den empiriska studien tar sin utgångspunkt i fyra frågor: •Vad kännetecknar de skolmiljöer vari VFU-studenterna lär sina praktiska yrkeskunskaper? •Hur tar VFU-studenten, handledaren och eleverna sina roller och positioner i undervisningen?•Vad händer med inramningen när en VFU-student tar över rollen som undervisande lärare?•Vilka kunskaper, förmågor och resurser utnyttjar VFU-studenterna för att hantera sin undervisning?Av resultaten framgår att studenternas oro inför mötet med VFU-verksamheten handlar om hur de ska hantera de sociala förväntningar som finns i verksamheten – men som de på förhand inte kan veta mycket om. Analysen (som främst tar stöd hos Goffman) utreder ett antal situationer där studentens agerande utmanas. Dessa situationer fordrar omedelbar praktisk åtgärd – och det tycks vanligen bara finnas ett alternativ för studenten: att mobilisera tillgängliga resurser för att behålla trovärdigheten i yrkesrollen. Resultaten påvisar ett antal villkor och förutsättningar i studenternas lärande, men pekar delvis också mot själva lärandet och lärandets processer. Det lärande som följer ur studenternas praktiker rör kunskapsformer vilka är starkt beroende av den sociala situationen och dess villkor för meningsfull interaktion. Väsentliga delar i den praktiska yrkeskunskapen handlar därmed om att lära sig avläsa de sociala villkor (eller den kod) som gör verksamheten möjlig och begriplig. Nämnda avläsning ger studenten dennes operativa utgångsposition. Det man har att lära är vad som under rådande omständigheter är socialt och etiskt passande, lämpligt liksom funktionellt. Lärandet i praktiken rör sociala kunskapsformer med nära koppling till trovärdighet, pålitlighet och erkännande i yrkesroll och yrkesutövning. Därmed är studenternas lärande något annat än att följa anvisningar för en rationalistisk praktik eller att uppnå allmängiltiga kriterier för måluppfyllelse. Resultaten ifrågasätter således grundtankarna i en rationalistisk, målstyrd utbildning. Vad som därtill framgår är att studenternas lärande sker i ett spänningsfält mellan två professionella ordningar – å ena sidan en tjänstemannaprofessionalism, å andra sidan en mera traditionell, autonom och kollegial professionalism.
*650 7$aPraktik$0https://id.kb.se/term/sao/Praktik$2sao
*650 7$aLärarutbildning$0https://id.kb.se/term/sao/L%C3%A4rarutbildning$2sao
*650 7$aÄmneslärare$0https://id.kb.se/term/sao/%C3%84mnesl%C3%A4rare$2sao
*650 0$aApprentices
*650 0$aField work (Educational method)
*7760 $aStrand, Paul$tEn bra lektion är rätt mycket jazz$z9789189415072$wIMP(SE-LIBR)xczd9xmcvl26sbdm
*830 0$aLund Studies in educational sciences,$x2002-6323 ;$vnr 18
*852 $5Ko$bKo$hEabi
*85641$uhttps://portal.research.lu.se/sv/publications/en-bra-lektion-%C3%A4r-r%C3%A4tt-mycket-jazz-villkor-och-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-f%C3%B6$zFritt tillgänglig via Lunds universitet
*887 $a{"@id":"r6vs4xr0p5583vrm","modified":"2022-02-04T14:10:33.257+01:00","checksum":"99601841188"}$2librisxl
*887 $5Ko$a{"@id":"l1pz49fqjk1vl27m","modified":"2022-02-07T10:28:45.504+01:00","checksum":"143522128059"}$2librisxl
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to
IdStatusDue dateOwnerLocationShelf
Ex1Available Konstfacks bibliotek Eabi