Mikromarc websearch

   
 
Demokratiske byrom
Your basket is empty
Vis
Location
 • Odg
Main Entry - Uniform Title
 • Demokratiske byrom
Title Statement
 • Demokratiske byrom
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Universitetsforlaget, Oslo : [2021]
 • 2021
 • Språk: Norska.
Dewey Decimal Classification Number
SAB Classification Code
Physical Description
 • 462 sider illustrasjoner i farger
Formatted Contents Note
 • 1.: Demokratiske byrom : introduksjon / Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein, - Del 1.: 2.: Byrom og demokrati : mot en operasjonalisering / Beata Sirowy og Melissa Anna Murphy. - 3 : Demokratiske byroms sosiomaterialitet / Melissa Anna Murphy. - 4.: Demokratiske byromsprosesser Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein. - Del 2.: Strategi, planlegging og styring av byrom : 5.: Norsk byromspolitikk / Gro Sandkjær Hanssen og Inger-Lise Saglie. - 6.: Byromspolitikken til Oslo og Stavanger. / Inger-Lise Saglie og Gro Sandkjær Hanssen. - 7.: Byrom og sosialt bærekraftig byutvikling / Marianne Millstein. - 8.: En demokratisk rett til byliv. Universell utforming som strategi for mangfold / Inger Marie Lid.- Del 3.: Byrom for alle? : demokratisk offentlige rom i praksis : 9 .: Medvirkning i byromsutviklingen / Marianne Millstein og Gro Sandkjær Hanssen.- 10.: Sikrer utforming og design demokratiske byrom? / Melissa Anna Murphy. - 11.: Sikrer dagens forvaltning og drift demokratiske byrom?/ Melissa Anna Murphy. - 12.: Bruken av byens offentlige rom / Sverre Bjerkeset og Jonny Aspen. - 13.: Sammenkoblingen av byrom / Siv Ruud Grønningen. - 14.: Byrommene på Sørenga – kilde til kontakt eller grobunn for konflikt? / Yngvild Margrete Mæhle. - 15.: Bibliotekene som byrom – Stormen / Hanna Meyer Thuestad. - 16.: 6 Politiske byrom? : partienes bruk av byrommene / Gro Sandkjær Hanssen. - 17.: Ivaretas byrommenes meningsytringsfunksjon? Gro Sandkjær Hanssen. - 18.: Rom for protest? ; byrom som arena for massedemonstrasjoner / Gro Sandkjær Hanssen. - 19.: Terrorsikring og demokratiske byrom / Stian Lid. - 20.: Sosial kontroll som kriminalitetsforebyggende strategi / Marina Hiller Foshaugen. - Del 4.:Avslutning : Byrom – mellom attraktivitet, demokrati og bærekraft / Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein ; On the impossibility – and necessity – of public space / Don Mitchell. - Register
Creation/Production Credits Note
 • Bokens redaktører er Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein ; øvrige bidragsytere er: Jonny Aspen, Sverre Bjerkeset, Marina Hiller Fosshaugen, Siv Ruud Grønningen, Inger Marie Lid, Stian Lied, Don Mitchell, Melissa Murphy, Ingvild Mæhle, Hanna Thuestad, Inger-Lise Saglie og Beata Sirowy. ; [ introduksjon ved Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein ; avslutning ved Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein med engelsk etterord ved Don Mitchell. ]
Summary, etc
 • Demokratiske byrom undersøker sammenhengene mellom fysiske byrom og et velfungerende demokrati. Hvilke egenskaper gjør offentlige byrom mer eller mindre «demokratiske», og hva betyr dette for byutviklingsstrategier og planlegging?Byrommene har alltid vært «demokratisk viktige». De har vært steder hvor det politiske liv har utfoldet seg - gjennom taler, meningsutveksling, demonstrasjoner, aksjoner og ulike former for symbolske handlinger. Selv om mye av den politiske meningsdannelsen nå skjer i media, i virtuelle offentlige og «halvoffentlige» rom, mener mange at det fysiske offentlige rommet har en helt spesiell viktighet for demokratiets helse og fortjener økt oppmerksomhet. Utviklingen av medborgerskap krever at vi utvikler toleranse og aksept for annerledestenkende, og byrommene har derfor en viktig funksjon for å skape samhørighet og inkludering i dagens bysamfunn.Kompakt byutvikling er sett på som den ideale modellen for bærekraftig byutvikling. Kritikere har påpekt at økt fortetting setter eksisterende byrom under press. Norske planmyndigheter, private utbyggere, urbanister av ulikt slag og byene selv har derfor blitt mer opptatt av byromskvaliteter som premiss for byutvikling. I denne boka drøftes byromsstrategiene og planleggingen, kvalitetene ved og bruken av byrom i et demokratisk perspektiv. Boka bidrar med ny kunnskap om hvordan demokratiske kvaliteter vektlegges i utviklingen av offentlige byrom, og hvordan styringen og bruken av byrommene skjer. Forlagsomtale
Language Note
 • Tekst på bokmål og engelsk
Subject - Topical Term
Index Term - Uncontrolled
Additional Physical Form Entry
 • Demokratiske byrom ISBN 978-82-15-05027-0
Electronic Location and Access
 • https://www.nb.no/search?q=oaiid:"oai:nb.bibsys.no:999920181401502202"&mediatype=bøker Nettbiblioteket Søke-URL
 • https://contents.bibs.aws.unit.no/files/images/large/3/6/9788215042763.jpg image/jpeg
 • https://contents.bibs.aws.unit.no/content/?isbn=9788215042763
 • universitetsforlaget.no https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-byrom text/html
 • issuu.com https://issuu.com/universitetsforlaget/docs/sider_fra_9788215042763_hanssen_og_millstein_demok application/pdf
 • cristin.no https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1974650 text/html
ISBN
 • 9788215042763
Waiting
 • 0 (0)
*000   nam a    c 4500
*00152498
*00520220131163848.0
*008220131s2021  no a|||e||||||000 0|nor| 
*020 $a9788215042763$qheftet$cNkr 429.00
*035 $a(SE-LIBR)wbzggc28tfhlkpnv
*041 $anor$aeng
*080 $a711.61
*080 $a711.4(481)
*080 $a711.4
*08204$a711.4$223$qNO-OsNKA
*08204$a307.141609481$223/nor$qNO-OsBA
*084 $aIct$2kssb/8 (machine generated)
*084 $aOdgd$2kssb/8 (machine generated)
*1300 $aDemokratiske byrom
*24510$aDemokratiske byrom /$cGro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein (red.).
*263 $a211220
*264 1$aOslo :$bUniversitetsforlaget,$c[2021]
*300 $a462 sider$billustrasjoner i farger
*336 $atekst$2rdaco
*337 $auformidlet$2rdamt
*338 $abind$2rdact
*5058 $g1.:$tDemokratiske byrom : introduksjon /$rGro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein, -$gDel 1.:$g2.:$tByrom og demokrati : mot en operasjonalisering /$rBeata Sirowy og Melissa Anna Murphy. -$g3 :$tDemokratiske byroms sosiomaterialitet /$rMelissa Anna Murphy. -$g4.:$tDemokratiske byromsprosesser$rGro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein. -$gDel 2.:$tStrategi, planlegging og styring av byrom :$g5.:$tNorsk byromspolitikk /$rGro Sandkjær Hanssen og Inger-Lise Saglie. -$g6.:$tByromspolitikken til Oslo og Stavanger. /$rInger-Lise Saglie og Gro Sandkjær Hanssen. -$g7.:$tByrom og sosialt bærekraftig byutvikling /$rMarianne Millstein. -$g8.:$tEn demokratisk rett til byliv. Universell utforming som strategi for mangfold /$rInger Marie Lid.-$gDel 3.:  Byrom for alle? : demokratisk offentlige rom i praksis :$g9 .:$tMedvirkning i byromsutviklingen /$rMarianne Millstein og Gro Sandkjær Hanssen.-$g10.:$tSikrer utforming og design demokratiske byrom? /$rMelissa Anna Murphy. -$g11.:$tSikrer dagens forvaltning og drift demokratiske byrom?/$rMelissa Anna Murphy. -$g12.:$tBruken av byens offentlige rom /$rSverre Bjerkeset og Jonny Aspen. -$g13.:$tSammenkoblingen av byrom /$rSiv Ruud Grønningen. -$g14.:$tByrommene på Sørenga – kilde til kontakt eller grobunn for konflikt? /$rYngvild Margrete Mæhle. -$g15.:$tBibliotekene som byrom – Stormen /$rHanna Meyer Thuestad. -$g16.:$t6 Politiske byrom? : partienes bruk av byrommene /$rGro Sandkjær Hanssen. -$g17.: Ivaretas byrommenes meningsytringsfunksjon?$rGro Sandkjær Hanssen. -$g18.:$tRom for protest? ; byrom som arena for massedemonstrasjoner /$rGro Sandkjær Hanssen. -$g19.:$tTerrorsikring og demokratiske byrom /$rStian Lid. -$g20.:$tSosial kontroll som kriminalitetsforebyggende strategi /$rMarina Hiller Foshaugen. -$gDel 4.:Avslutning :$tByrom – mellom attraktivitet, demokrati og bærekraft /$rGro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein ;$tOn the impossibility – and necessity – of public space /$rDon Mitchell. -$gRegister
*508 $aBokens redaktører er Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein ; øvrige bidragsytere er: Jonny Aspen, Sverre Bjerkeset, Marina Hiller Fosshaugen, Siv Ruud Grønningen, Inger Marie Lid, Stian Lied, Don Mitchell, Melissa Murphy, Ingvild Mæhle, Hanna Thuestad, Inger-Lise Saglie og Beata Sirowy. ; [ introduksjon ved Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein ; avslutning ved Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein med engelsk etterord ved Don Mitchell. ]
*520 $aDemokratiske byrom undersøker sammenhengene mellom fysiske byrom og et velfungerende demokrati. Hvilke egenskaper gjør offentlige byrom mer eller mindre «demokratiske», og hva betyr dette for byutviklingsstrategier og planlegging?Byrommene har alltid vært «demokratisk viktige». De har vært steder hvor det politiske liv har utfoldet seg - gjennom taler, meningsutveksling, demonstrasjoner, aksjoner og ulike former for symbolske handlinger. Selv om mye av den politiske meningsdannelsen nå skjer i media, i virtuelle offentlige og «halvoffentlige» rom, mener mange at det fysiske offentlige rommet har en helt spesiell viktighet for demokratiets helse og fortjener økt oppmerksomhet. Utviklingen av medborgerskap krever at vi utvikler toleranse og aksept for annerledestenkende, og byrommene har derfor en viktig funksjon for å skape samhørighet og inkludering i dagens bysamfunn.Kompakt byutvikling er sett på som den ideale modellen for bærekraftig byutvikling. Kritikere har påpekt at økt fortetting setter eksisterende byrom under press. Norske planmyndigheter, private utbyggere, urbanister av ulikt slag og byene selv har derfor blitt mer opptatt av byromskvaliteter som premiss for byutvikling. I denne boka drøftes byromsstrategiene og planleggingen, kvalitetene ved og bruken av byrom i et demokratisk perspektiv. Boka bidrar med ny kunnskap om hvordan demokratiske kvaliteter vektlegges i utviklingen av offentlige byrom, og hvordan styringen og bruken av byrommene skjer.$cForlagsomtale
*546 $aTekst på bokmål og engelsk
*650 0$aCommunity development, Urban
*650 0$aCity planning$x Citizen participation
*650 7$2tekord
*650 7$aByutvikling$2tekord
*650 7$aurban planning$2agrovoc
*650 7$asociology$2agrovoc
*650 7$asustainable development$2agrovoc
*650 7$aspatial planning$2agrovoc
*650 7$aByutvikling$2noubomn
*650 7$aByplanlegging$2humord
*650 7$aBysamfunn$2humord
*650 7$aOffentlige rom$2humord
*65027$aByrom$2bibbi
*650 7$aBærekraftig byplanlegging$g lokalsamfunn$2bibbi
*650 7$aBerekraftig byutvikling$2bibbi
*650 7$aByutvikling$zNorge$2bibbi
*650 7$aByutvikling$zNoreg$2bibbi
*650 4$aTorg og plasser
*653 $abyplanlegging
*653 5$aNorge
*7001 $aHanssen, Gro Sandkjær,$d1973-$4edt$4aui$4aft
*7001 $aMillstein, Marianne,$d1975-$4edt$4aui$4aft
*7001 $aMitchell, Don$4aft
*7760 $tDemokratiske byrom$z978-82-15-05027-0
*852 $5Ko$bKo$hOdg
*85641$uhttps://www.nb.no/search?q=oaiid:"oai:nb.bibsys.no:999920181401502202"&mediatype=bøker$yNettbiblioteket$zSøke-URL
*85642$uhttps://contents.bibs.aws.unit.no/files/images/large/3/6/9788215042763.jpg$qimage/jpeg
*85642$uhttps://contents.bibs.aws.unit.no/content/?isbn=9788215042763
*85642$auniversitetsforlaget.no$uhttps://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-byrom$qtext/html
*85642$aissuu.com$uhttps://issuu.com/universitetsforlaget/docs/sider_fra_9788215042763_hanssen_og_millstein_demok$qapplication/pdf
*85642$acristin.no$uhttps://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1974650$qtext/html
*887 $a{"@id":"wbzggc28tfhlkpnv","modified":"2022-01-31T16:38:48.778+01:00","checksum":"350545956636"}$2librisxl
*887 $5Ko$a{"@id":"q5s9968dnr5vqb5l","modified":"2022-01-31T16:38:58.889+01:00","checksum":"133395492082"}$2librisxl
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
IdStatusDue dateOwnerLocationShelf
Ex1Available Konstfacks bibliotekMagasinOdg