Mikromarc websearch

   
 
Domens eller hjärtats etik? : moral och människosyn i skolans värld
Your basket is empty
Vis
Location
 • D
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Domens eller hjärtats etik? : moral och människosyn i skolans värld
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Studentlitteratur, Lund : 2003 (Lund : Studentlitteratur)
 • 2003
 • Språk: Svenska.
Dewey Decimal Classification Number
SAB Classification Code
Physical Description
 • 192 s. ; 22 cm
General Note
 • 2. tr., 2005 ; 3.-5. tr., 2006 ; 6. tr. 2007
Subject - Topical Term
ISBN
 • 91-44-02694-3 :
 • 978-91-44-02694-7 (5. tr.)
Waiting
 • 0 (0)
*00001373nam a2200421 a 4500
*00116145
*00520160113120611.0
*008030203s2003  sw ||||   |00| 0 swe
*020 $a91-44-02694-3 :$c257:00
*020 $a978-91-44-02694-7 (5. tr.)
*035 $a(SE-LIBR)8849935
*035 $a(Ko)17788
*040 $aNB
*042 $9NB
*08204$a370.114$222/swe
*084 $aDg$2kssb/7
*084 $aEaad$2kssb/7
*1001 $aFranck, Olof,$d1958-
*24500$aDomens eller hjärtats etik? :$bmoral och människosyn i skolans värld /$cOlof Franck
*260 $aLund :$bStudentlitteratur,$c2003$e(Lund :$fStudentlitteratur)
*300 $a192 s. ;$c22 cm
*500 $a2. tr., 2005 ; 3.-5. tr., 2006 ; 6. tr. 2007
*650 7$aSkolan$xetik och moral$2sao
*650 4$aSkolans värdegrund
*650 7$aNormer$2sao$0https://id.kb.se/term/sao/Normer
*650 0$aMoral education
*650 0$aSocial norms
*8528 $5Ko$bKo$hD$lFRA
*950 $wg$aBarnuppfostran$uSkolan$xetik och moral
*950 $wg$aEtik$uSkolan$xetik och moral
*950 $wg$aUndervisning$uSkolan$xetik och moral
*950 $aVärdegrund$uSkolan$xetik och moral
*950 $aReligionsundervisning$uSkolan$xetik och moral
*950 $aSociala normer$uNormer
*950 $wg$aSamhällsliv$uNormer
*950 $wg$aSocial kontroll$uNormer
*950 $wh$aKonformitet$uNormer
*950 $aVärderingar$uNormer
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Förlagsinformation: I vår tid hörs ofta röster som talar om behovet av hårdare tag och strängare sanktioner mot dem som bryter mot de moraliska normer som uppställts för att reglera samvaron mellan människor. Inte minst märks sådana åsikter när det gäller skolans liv, ett liv som enligt vissa alltmer präglas av etisk förslappning och moralisk normupplösning. I den här boken ges en annan bild av situationen. Det är inte gamla tiders auktoritära regelverk och belönings-/bestraffningsstrategier som bör vägleda det moraliska livet i skolans värld. Tvärtom har vi ett större behov än någonsin av att få förmedla en hjärtats snarare än en domens etik till våra barn och ungdomar. Mobbning, sexuella trakasserier och kränkningar av olika slag måste hanteras utifrån andra utgångspunkter än dem som präglas av ett doms- och strafftänkande . Här är konkreta tolkningar av begreppen värdegrund, människovärde och livsmening nödvändiga att ta hjälp av. I boken redovisas skillnader mellan de båda etiska alternativen, och en rad exempel på vad de innebär i förhållande till kränkningar, trakasserier, diskriminering och exkluderande förhållningssätt presenteras. Såväl hjärtats som domens etik relateras också till grundläggande perspektiv som rör liv, mening, självbestämmande, empati, respekt och ömsesidighet. Vart och ett av de fyra kapitlen avslutas med ett antal diskussions- och analysuppgifter, samt litteraturförslag för vidare läsning. Boken är i första hand tänkt att användas i lärarutbildning, i fortbildning av lärare och som underlag för studiecirklar och diskussionsgrupper där skolpersonal deltar.

Send to
IdStatusDue dateOwnerLocationShelf
 Available Konstfacks bibliotekMagasinMAGASIN - Dg
 Available Konstfacks bibliotek D