Konstfacks bibliotek

   
Välkommen till Konstfacks bibliotek
Komihåglistan är tom
Välkommen till Konstfacks bibliotek

Logga in med lånekort, e-post eller personnummer som användarnamn för att reservera utlånade böcker, förnya lån och göra minneslistor.

Bild hämtad ur Lilli Zickermans bildsamling över allmogetextil.

PERSONUPPGIFTER

I enlighet med GDPR, EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) vill vi informera våra externa användare: Vi dataregistrerar uppgifter om våra användare såsom personnamn, adress, personnummer, aktuella lån. Dessa uppgifter används enbart för att kunna bedriva biblioteksverksamhet.
Uppgifterna lämnas inte ut till utom­stående personer eller organisationer.
För att avsluta kontot och radera alla person­uppgifter, kontakta biblioteket.