Konstfacks bibliotek

   
Välkommen till Konstfacks bibliotek
Komihåglistan är tom
Välkommen till Konstfacks bibliotek

Logga in med lånekort, e-post eller personnummer som användarnamn för att reservera utlånade böcker, förnya lån och göra minneslistor.

Bild hämtad ur Lilli Zickermans bildsamling över allmogetextil.